Bli Nilsby Byalag - medlem

                                             Så får Ni tillgång till nyheter i bygden.

                          Om Ni dessutom vill stödja byalaget vore vi tacksamma.


                          Medlemsavgift;            75:-Kr/år/person

                          Konto:                             bg  5670-3762. 

                            Glöm inte att skriva namn/adress som inbetalningen avser !