Litteratur om bygden


Grå mot den vita driva

Nedtecknare: Gunhild Hernström 

Dagboksskrivaren och bonden Karl Nilsson från Anneberg

Kontakt; Gunhild Hernström     e-mail; gunhild.hernström@gmail.com

Uppsatser från en gammal byskola på landet 1920 - 1940

Nedtecknare Gunhild Hernström.

Pris; 195:-Kr

Kontakt; Gunhild Hernström      e-mail; gunhild.hernström@gmail.com

1907 Harry Nyquists resa mot framgången

Författare Gunhild Hernström.

Kontakt; Gunhild Hernström e-mail; gunhild.hernström@gmail.com

NILSBYBYGDEN

Collage av händelser under Frejas tid på Frykens botten

Utgiven av Nilsby Hembygdskommitté 1996

"Nilsbybygden gårdar runt sundet med omnejd" .

Sammanställt av Nilsby Byalag 1999. Uppdatering av 1960-talets utgåva "Nilsbybygden"