Styrelsen vald vid årsmöte 25/10 2020

Ordförande      Kicki Axelson  

Kassör              Lars Eriksson

Sekreterare     Anna Westlund

Ledamöter      Björn Andersson

                          Anita Jansson 

                          Urban Jonsson

                          Anna Westlund                           

                          Kennet Landeklint

Revisorer        Göran Nylén

                         Jörgen Nylén


Post;               Nilsby Byalag

                        Siggerud 9,

                        66591 Kil.

Org nummer; 873202-1327

  

Bli medlem